Zastanawiasz się, w jaki sposób działa osteopatia i czy jest to dochodowy kierunek ścieżki kariery? Szukasz informacji o tym, w jaki sposób można zostać osteopatą? A może rozważasz, czy to kariera dla Ciebie? Sprawdź, co warto wiedzieć o osteopatii, jaka ścieżka kariery czeka przed każdym kandydatem i co warto wiedzieć przed rozpoczęciem studiów.

Czym jest osteopatia?

Osteopatia łączy zagadnienia medyczne, czyli diagnostykę różnicową, patologię, semiologię i inne dziedziny, z praktycznym zastosowaniem osteopatii, czyli zastosowaniu klasycznych, strukturalnych i funkcjonalnych technik. Osteopatia jest jedną z niekonwencjonalnych metod leczenia, w której stosuje się holistyczne podejście do każdego pacjenta. Leczenie odbywa się poprzez terapię manualną, czyli życie rąk.

Są różne zakresy działania osteopatii, jest osteopatia parietalna, wisceralna i kranialna, a każda z nich skupia się na innych aspektach ludzkiego ciała i adresowaniu różnych dolegliwości bólowych, bądź innych problemów. Przed rozpoczęciem terapii, niezbędna jest kompleksowa diagnoza, tak żeby, jak najlepiej zaplanować leczenie każdego pacjenta.

Jak zostać osteopatą?

Żeby zostać osteopatą, należy ukończyć medycynę, fizjoterapię lub studia z zakresu osteopatii. Jedną z niewielu uczelni podyplomowych, na których można kształcić się w kierunku osteopatii, jest Fico-MUM. To unikalny program kształcenia, na który składają się 4 lata intensywnego i kompleksowego szkolenia studentów. Rekrutować się można po trzecim roku innych studiów lub po ukończeniu fizjoterapii.

Studia z zakresu osteopatii oferują pełne przygotowanie do praktyki, w której wlicza się nie tylko wiedza na temat diagnostyki i terapii, ale także umiejętność pracy na ludzkich tkankach i organach, połączona z praktycznymi zajęciami. Absolwenci Fico-MUM są w pełni przygotowani do podjęcia praktyki w ośrodkach rehabilitacji, pomocy i innych praktykach osteopatycznych.

Co jeszcze warto wiedzieć o studiach osteoplastycznych?

Przygotowanie do zawodu, jakim jest osteopatia, wymaga współpracy z odpowiednimi specjalistami i kompleksowego przygotowania. Medycyna Osteopatyczna FICO-MUM to jedyne studia podyplomowe, które posiadają:

 • Akredytację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Akredytację OsEAN,
 • Akredytację uczelni wyższej Mazowieckiej Uczelni Medycznej,
  w Warszawie,
 • Europejską normę kształcenia osteopatów EN16686. 
 • Rok akademicki rozpoczyna się w październiku i trwa aż do czerwca. Są to studia stacjonarne, weekendowe. Każdy student zyskuje indeks i legitymację studencką, a absolwent dyplom D.O (Doploma in Osteopathy) razem z Państwowym Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych. W ciągu czterech lat na każdego studenta czeka również:
 • 1600 godzin zajęć z wykładowcami w trakcie zjazdów,
 • 40 godzin dydaktycznych podczas zjazdu x 10 zjazdów rocznie,
 • 500 godzin praktyk zawodowych m.in. w Klinice Otwartej FICO-MUM,
 • 400 godzin pracy własnej studenta, w tym także przygotowanie i pisanie pracy dyplomowej.

Dodaj komentarz