Ponad 70 procent osób z chorobą jelita drażliwego odczuwa poprawę po diecie o niskiej zawartości FODMAP. Dieta jest bogata. Czy istnieje ryzyko utraty ważnych składników odżywczych?

Właśnie temu autorzy analizy opublikowanej w Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics w kwietniu 2019 roku przyjrzeli się bliżej.
We wstępie do analizy autorzy piszą, że osoby z chorobą jelita drażliwego mogą zmienić dietę, co może zwiększyć ryzyko braku potrzebnych składników odżywczych. Niektóre diety są dość restrykcyjne. Dotyczy to na przykład diety FODMAP, która jest dietą niskowęglowodanową silnie przyswajalnych węglowodanów. Te węglowodany to w skrócie FODMAP, co oznacza „fermentowalne oligosacharydy, disacharydy, monosacharydy i poliole”. Ponieważ dieta ogranicza zakres pokarmów, które można jeść, autorzy uważają, że może przyczynić się do niedoborów składników odżywczych.

Uwzględniono dwa badania.

Celem analizy była ocena spożycia składników odżywczych, jakości stosowanej diety, zróżnicowania diety oraz efektu przestrzegania diety o niskim spożyciu FODMAP.

Informacje z dwóch randomizowanych kontrolowanych badań zostały uwzględnione w analizie. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy. Grupa 63 osób przestrzegała diety FODMAP przez cztery tygodnie. Grupa 48 osób przestrzegała „fałszywej diety”, a 19 osób stosowało regularną dietę. Dwie ostatnie grupy służyły jako grupy kontrolne. Okres testowy trwał cztery tygodnie.

Uczestnicy jednego badania otrzymali porady dietetyczne dotyczące diety FODMAP lub „fałszywe” porady dietetyczne. W drugim badaniu uczestnicy otrzymali porady dietetyczne dotyczące diety FODMAP lub kontynuowali regularną dietę. Wszystkie porady dietetyczne zostały dostarczone przez doradcę żywieniowego.

Autorzy sprawdzili, jaką dietę uczestnicy stosowali przed / na początku okresu testowego i po czterech tygodniach.

Mały wpływ.

Wyniki wykazały, że uczestnicy z jelitem drażliwym mieli małe spożycie błonnika. Tylko pięć procent osiągnęło cel 30 gramów błonnika dziennie. U tych, którzy zostali poinformowani o diecie FODMAP, w większości obszarów nie było różnicy między nimi a grupą kontrolną. Grupa FODMAP miała nieco niższe spożycie skrobi i wyższe spożycie witaminy B12.
Ogólnie rzecz biorąc, jakość diety była niższa po uzyskaniu porady na temat diety o niskiej zawartości FODMAP.

Autorzy wnioskują, że wielu z chorobą jelita drażliwego nie spełnia wartości referencyjnych dla kilku składników odżywczych. Co więcej, piszą, że przestrzeganie diety FODMAP przez cztery tygodnie ma niewielki wpływ na jakość przyjmowania pokarmu lub na zmianę diety, ale ma niższą jakość niż dieta kontrolna.

Dodaj komentarz