Youtube Twitter LinkedIn

Laureaci Prix Galien 2016

 1. Empagliflozyna – Boehringer Ingelheim Marketing
  Kategoria:  Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie otwartym
 2. Ibrutinib – Jannssen-Cilag Polska
  Kategoria: Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie zamkniętym 
 3. Dziewięciowalentna szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego – MSD Polska
  Kategoria: Innowacyjny produkt leczniczy – innowacyjna szczepionka
 4. Blinatumomab – Amgen Biotechnologia
  Kategoria: Innowacyjny sierocy produkt leczniczy
 5. Kościozastępczy biomateriał implantacyjny – prof. dr hab. Grażyna Ginalska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Kategoria: Innowacyjne odkrycie naukowe
 6. „Servier dla Serca” – Servier Polska
  Kategoria: Innowacyjna kampania zdrowotna

Empagliflozyna jest jedynym nowoczesnym doustnym lekiem przeciwcukrzycowym, który zmniejsza ryzyko śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych o‚38 proc. (zgony z tych powodów są najczęściej stwierdzanymi zgonami wśród chorych na cukrzycę typu 2. i stanowią około 50–70 proc. zgonów w tej grupie pacjentów). Włączenie empagliflozyny do standardowego leczenia chorych na cukrzycę typu 2. prowadzi do istotnej, 14-procentowej, redukcji ryzyka wystąpienia złożonego punktu końcowego obejmującego zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz zawał serca i udar mózgu niezakończone zgonem. Dodatkowo leczenie z zastosowaniem empagliflozyny skutkuje redukcja ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny (o‚32 proc.) oraz hospitalizacji z powodu niewydolności serca (o‚35 proc.).

Działanie leku polega na blokowaniu wchłaniania zwrotnego glukozy w nerkach, co prowadzi do jej wydalenia z moczem i obniżenia stężenia glukozy we krwi. Tym samym empagliflozyna istotnie obniża poziom HBa1C oraz wpływa na redukcje masy ciała.

Badanie EMPA-REG OUTCOME było wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem z podwójnie ślepą próbą oraz grupą kontrolną otrzymująca placebo. Przez ponad trzy lata poddawano obserwacji ponad 7000 osób z‚42 krajów. W badaniu oceniano wpływ empagliflozyny (dodanej do standardowego leczenia, stosowanej w dawce 10 mg lub 25 mg raz na dobę) na incydenty sercowo-naczyniowe u dorosłych chorych na cukrzycę typu 2., obarczonych wysokim ryzykiem takich zdarzeń, u których kontrola glikemii nie była optymalna w porównaniu z placebo.

Dostępność empagliflozyny w Polsce to przełom w leczeniu chorych na cukrzycę typu 2. Lek ten stanowi innowacyjną, skuteczną i bezpieczną opcję terapeutyczną.

Ibrutinib to innowacyjny lek stosowany w leczeniu chorych z przewlekłą białaczką limfocytową, chłoniakiem z komórek płaszcza i makroglobulinemią Waldenströma. Zapewnia nowe, celowane leczenie, łączące skuteczność i dobrą tolerancję z wygodą dawkowania doustnego.

Działanie ibrutinibu polega na blokowaniu enzymu BTK – zmniejsza jego przeżywalność oraz migracje limfocytów B do narządów, gdzie dochodzi do podziału tych komórek. W konsekwencji lek prowadzi do opóźnienia postępu choroby nowotworowej.

Lek stosowany doustnie, w monoterapii, jest wyjątkowo skuteczny w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej w grupie chorych wysokiego ryzyka: 90 proc. pacjentów odpowiada na leczenie, o 90 proc. zmniejsza się ryzyko postępu choroby lub zgonu w porównaniu z uznaną terapia ofatumumabem, 90 proc. pacjentów pozostaje przy życiu po jednym roku leczenia. Dobre wyniki uzyskano także w badaniach skuteczności leczenia chłoniaka z komórek płaszcza: ponad 70 proc. chorych odpowiada na leczenie, a około 40 proc. pozostaje przy życiu bez postępu choroby po dwóch latach.

Dziewięciowalentna szczepionka to najbardziej zaawansowana rekombinowana szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Chroni ona pacjentów przed brodawkami narządów płciowych (kłykcinami kończystymi) oraz zmianami powodującymi raka szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu wywoływanymi przez onkogenne typy HPV.

Każdego roku na świecie kobiety i mężczyźni zmagają się z poważnymi konsekwencjami chorób wywołanych przez HPV. Szacuje się, ze około 80 proc. osób ulegnie w ciągu swojego życia zakażeniu tym wirusem. Znanych jest blisko 200 różnych typów wirusa brodawczaka ludzkiego. Przenoszą się one głównie poprzez kontakty seksualne. Około 40 typów wirusów HPV wywołuje infekcje w obrębie narządów płciowych u kobiet i mężczyzn. Zakażenia wywołane przez niektóre typy HPV zwiększają ryzyko wystąpienia zmian nowotworowych. Są one tzw. Wirusami wysokiego ryzyka. Przy długiej infekcji mogą doprowadzić do rozwoju raka szyjki macicy, raka sromu i pochwy oraz raka odbytu.

Poza unikaniem ryzykownych zachowań seksualnych najskuteczniejszą metodą zapobiegania zakażeniom HPV są szczepienia. Najlepiej wykonać je przed rozpoczęciem współżycia płciowego. Szczepionka dziewięciowalentna przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jest wskazana do czynnego uodparniania osób już od dziewiątego roku życia. Immunizacją warto obejmować nie tylko dziewczynki, ale również chłopców.

Szczepionka dziewięciowalentna zapewnia najszerszy zakres ochrony spośród dostępnych na rynku szczepionek przeciwko wirusowi HPV dotyczący 85–95 proc. przypadków raka szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu wywołanych przez tego wirusa.

 

Blinatumomab to przeciwciało bispecyficzne skierowane przeciwko antygenowi CD19 i‚ aktywujące limfocyty T CD3 (z‚ cząsteczką CD19 łączy się na powierzchni komórek limfocytów B, natomiast z cząsteczką CD3 na powierzchni limfocytów T).

Przeciwciała bispecyficzne (BITE®) to nowy rodzaj immunoterapii opracowany w celu zwalczania nowotworu poprzez wspomaganie układu odporności w rozpoznawaniu i niszczeniu komórek nowotworowych. Zmodyfikowane przeciwciała łącza się z dwoma cząsteczkami na komórkach docelowych, tj. z cząsteczką CD19 na komórkach białaczkowych oraz CD3 na limfocytach T (rodzaj krwinek białych). W ten sposób przyczyniają się do niszczenia komórek nowotworowych przez limfocyty T, „nakierowując” je na komórki docelowe.

Przeciwciała BITE® są obecnie badane w leczeniu innych chorób nowotworowych. Jest to pierwsza immunoterapia zarejestrowana przez Komisję Europejską do stosowania u pacjentów z nawrotową lub oporną ostrą białaczką limfoblastyczną z prekursorowych limfocytów B bez obecności chromosomu Philadelphia. U pacjentów podczas terapii obserwowano jednolitą odpowiedź immunofarmakodynamiczną, która charakteryzowała się aktywacją i początkową redystrybucją limfocytów T, szybkim zmniejszeniem liczby obwodowych limfocytów B oraz przemijającym wzrostem poziomu cytokin. Wyniki badania TOWER z zastosowaniem BLINCYTO® potwierdziły znamienne wydłużenie mediany czasu całkowitego przeżycia pacjentów z nawrotową lub oporną ostrą białaczką limfoblastyczną z prekursorowych limfocytów B bez obecności chromosomu Philadelphia. Blinatumomab zyskał miano przełomowej terapii według FDA.

Kompozytowy biomateriał kościozastępczy jest oryginalnym rozwiązaniem w zakresie nowoczesnych preparatów implantacyjnych trzeciej generacji, ze względu na dwufazowy skład, bioaktywność i regenerację tkanek wspomaganą przez implant, biozgodność z tkanką kostną, nietoksyczność, wysoką reaktywność jonową, możliwość stosowania jako nośnika leków, dobrą poręczność chirurgiczną.

Innowacyjność połączenia składników w kompozyt polega na przeprowadzeniu polimeru w strukturę potrójnej helisy. Konformacja ta umożliwia pułapkowanie granulatu, a jednocześnie nie stymuluje pojawiania się reakcji prozapalnych w obecności makrofagów. Ze względu na skład podobny do kości i wysoką reaktywność jonową oraz stymulację namnażania komórek kościotwórczych (osteoblastów) po implantacji (lub in vivo) kompozyt korzystnie integruje się z kością pacjenta i stopniowo przebudowuje się w tkankę kostna, co może znacząco wspomagać proces rekonstrukcji ubytku.

Materiał ten został poddany wstępnym próbom klinicznym z udziałem pacjentów Kliniki Chirurgii Zwierząt UP w Lublinie oraz z kilku pacjentów Kliniki Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej UM i Centrum Stomatologicznego w Lublinie. Preparat wykazywał pozytywne efekty u‚ pacjentów, ulegał przebudowaniu w tkankę kostną i nie wykazywał reakcji niekorzystnych w postaci tworzenia się torbieli, jak również odczynów alergicznych.

Nowatorski dwufazowy kompozyt kościozastępczy jest porowatym materiałem wszczepiennym dla medycyny regeneracyjnej, konkurencyjnym w stosunku do innych obecnych na rynku. Przede wszystkim może być stosowany jako materiał implantacyjny w chirurgii twarzowo-szczękowej, urazowej kości, ortopedii i chirurgii weterynaryjnej.

Ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna Servier dla Serca jest organizowana w Polsce od 14 lat. Głównym celem akcji jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i wynikających z nich zagrożeń. Działania te mają ograniczyć zapadalność na choroby serca i redukować ich społeczne następstwa. W ramach corocznej akcji mobilna Kardiologiczna Poradnia Servier wyrusza w trasę po Polsce, by oferować bezpłatne badania i konsultacje lekarskie. Do tej pory odwiedziła 72 miasta (wiele z nich kilkukrotnie) i przejechała 70 tys. km. Badaniami objętych zostało 41 tys. osób. W pakiecie badan oferowanych przez Kardiologiczną Poradnię Servier są pomiary ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu, glukozy oraz badania EKG i w niektórych miastach ECHO serca oraz konsultacja kardiologiczna. Na badania profilaktyczne zgłaszają się zarówno osoby starsze, które od dawna cierpią na schorzenia układu sercowo-naczyniowego, jak i młodzi ludzie, którzy nie chorują, ale dbają o zdrowie.

W minionych latach firma Servier troszczyła się o serca kobiet, mężczyzn, dzieci oraz całych rodzin. W ramach kampanii realizowane były aktywności przestrzegające pacjentów przed chorobą wieńcowa (2003, 2004 i 2005), nadciśnieniem tętniczym (2005 i 2007), zawałem (2008 i 2009) oraz niewydolnością serca (2011). Działania dotyczyły również serca kobiety (2006) oraz tego, jak ważne jest rodzinne zadbanie o układ krążenia (2010).

Akcji patronowały liczne towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Angażowały się również media, a wsparcia udzielali ambasadorzy kampanii.

Kardiologiczna Poradnia Servier towarzyszy również centralnym obchodom Światowego Dnia Serca, zachęcając Polaków do tego, by o swoje serce zadbali jak najwcześniej.

W ramach kampanii dostępna jest strona internetowa www.dbajoserce.pl oraz profil na www.facebook.com/dbajoserce.

ok

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej 'Polityce Cookies'.