Youtube Twitter LinkedIn

Laureaci Prix Galien 2014

  1. Sofosbuwir – Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
    Kategoria: Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie zamkniętym
  2. Brentuksymab vedotin – Takeda Pharma Sp. z o.o.
    Kategoria: Innowacyjny sierocy produkt leczniczy
  3. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA) – Grupa Novartis
    Kategoria: Innowacyjna szczepionka

 

Sofosbuwir – Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Kategoria: Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie zamkniętym


W 2014 roku Gilead Sciences zarejestrował produkt leczniczy Sofosbuwir, dostepny w postaci tabletek powlekanych, przeznaczonych do podania drogą doustną. Lek stanowi przełom w dotychczasowym leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, zarówno z perspektywy niespotykanej dotychczas skuteczności klinicznej, jak i korzystnego profilu bezpieczeństwa. Sofosbuvir, obok swoich zalet klinicznych stanowi również krok milowy w kontekście adherencji pacjentów do leczenia, gdyż po raz pierwszy w historii umożliwia całkowicie doustną terapię pWZW C, uzyskując znacząco lepsze efekty kliniczne przy skróconym czasie leczenia. Za innowacyjnością leku stoi również niespotykany dotychczas mechanizm jego działania. Cząsteczka sofosbuwiru jest analogiem urydyny, wykazującym bezpośrednie działanie przeciw wirusom WZW C o wszystkich poznanych genotypach (GT1-6). Sofosbuwir jest prolekiem przekształcanym przez wewnątrzkomórkowe kinazy do formy aktywnej, stanowiącej inhibitor kompetycyjny wirusowej polimerazy NS5B, której aktywność jest niezbędna dla prawidłowej replikacji wirusa.

 

Brentuksymab vedotin – Takeda Pharma Sp. z o.o.
Kategoria: Innowacyjny sierocy produkt leczniczy


Brentuksymab vedotin ma zastosowanie do leczenia opornego lub nawrotowego CD30+ chłoniaka Hodgkina i opornego lub nawrotowego CD30+ uogólnionego chłoniaka anaplastycznego wielkokomórkowego (sALCL). W trakcie prac nad powstaniem leku wyciągnięto wnioski z wcześniejszych nieudanych prób stworzenia leków ADC, w których wykorzystano już dostępne chemioterapeutyki o udowodnionej skuteczności w pewnych typach nowotworów. Jednym z głównych powodów niskiej skuteczności tak skonstruowanych leków była niestabilność łącznika pomiędzy przeciwciałem a lekiem cytotoksycznym. Przy badaniach nad lekiem opracowano łącznik pomiędzy przeciwciałem i aurystatyną, podlegający defragmentacji przez proteazy występujące w lizosomach komórkowych.  Brentuksymab vedotin jest konjugatem przeciwciała monoklonalnego, skierowanego przeciwko antygenowi CD30 z lekiem cytotoksycznym Aurystatyną E. Jako substancję cytotoksyczną wykorzystano aurystatynę E, syntetyczną pochodną dolastyny 10, jednej z najaktywniejszych substancji antymitotycznych. Aurystatyna E wykazuje działanie przeciwnowotworowe poprzez hamowanie polimeryzacji tubulin. W leku wykorzystano przeciwciało monoklonalne, skierowane przeciwko antygenowi CD30, będące rekombinowaną, chimeryczną immunoglobuliną G1, produkowaną w komórkach jajników chomika chińskiego za pomocą technologii rekombinacji DNA. Antygen CD30 jest receptorem dla TNF a jego stymulacja wywołuje apoptozę. Jest idealnym punktem uchwytu dla terapii celowanej - występuje na powierzchni komórek nowotworowych chłoniaka Hodgkina, chłoniaka anaplastycznego, chłoniaka skórnego T-komórkowego i bardzo rzadko jest obserwowany na powierzchni komórek zdrowych.

Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA) – Grupa Novartis
Kategoria: Innowacyjna szczepionka


Inwazyjna choroba meningokokowa (IMD) to ciężkie, systemowe zakażenie, wywoływane przez bakterie Neisseria meningitidis. Zakażenie może przebiegać jako piorunująca posocznica meningokokowa z towarzyszącym wstrząsem i zespołem wewnątrznaczyniowego wykrzepiania (DIC). W pozostałych przypadkach IChM przebiega jako posocznica lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Zdarza się również, że jednocześnie dochodzi do posocznicy i zapalenia opon. Uodpornienie z zastosowaniem szczepionki ma na celu stymulację wytwarzania przeciwciał bakteriobójczych, rozpoznających szczepionkowe antygeny NHBA, NadA, fHbp i PorA P1.4 (immunodominujący antygen składnika OMV) i posiadających oczekiwane działanie ochronne przeciw chorobie IMD. Ponieważ ekspresja tych antygenów jest różna w różnych szczepach, meningokoki, w których ekspresja ww. antygenów prowadzi do ich wystarczającego stężenia, są podatne na bakteriobójcze działanie przeciwciał wywołanych podaniem szczepionki.

Metoda MATS (Meningococcal Antigen Typing System) została opracowana w celu powiązania profili antygenowych różnych szczepów bakterii meningokokowych grupy B z aktywnością bakteriobójczą względem tych szczepów w oznaczeniu aktywności bakteriobójczej w surowicy z zastosowaniem ludzkiego dopełniacza (hSBA). Analiza około 1000 różnych inwazyjnych izolatów meningokokowych z grupy B, pobranych w latach 2007–2008 w 5 krajach europejskich, wykazała że w zależności od kraju pochodzenia, od 73% do 87% izolowanych szczepów meningokoków z grupy B posiadało profil antygenu zgodnie z MATS właściwy dla działania szczepionki.

ok

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej 'Polityce Cookies'.