Youtube Twitter LinkedIn

Prof. dr hab.n. med. Grażyna Rydzewska

Wiceprzewodnicząca Kapituły Prix Galien

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Prezes Polskiego Towarzystwa Trzustkowego. Specjalistka gastroenterologii i chorób wewnętrznych. W 1982r. ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku, gdzie pracowała w Klinice Gastroenterologii do roku 1998. Szkolenia zawodowe i naukowe odbywała m.in. w Szpitalu Świętego Erazma w Brukseli oraz w zakładzie Fizjologii Uniwersytetu w Sherbrooke w Kanadzie, spedzając tam 2 lata. I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych uzyskała w 1985 r., tytuł doktora nauk medycznych w 1987 r. II stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych zdobyła w 1989 r., natomiast tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w 1996 r. Specjalizację w dziedzinie gastroenterologii uzyskała w 2000 r. W 2007r. otrzymała tytuł profesora nauk medycznych.

Pani Profesor jest także Redaktorem Naczelnym Przeglądu Gastroenterologicznego. Do czerwca 2014 r. pełniła również funkcję konsultanta krajowego, a do roku 2013 Członka Zarządu Europejskiego Klubu Trzustkowego. Jest autorem i współautorem ponad 180 publikacji i 150 doniesień zjazdowych.

Główne zainteresowania zawodowe profesor Rydzewskiej to choroby trzustki, nieswoiste zapalne choroby jelit oraz endoskopia przewodu pokarmowego.

Prof. dr hab.n. med. Franciszek Kokot

Członek Honorowy Kapituły Prix Galien oraz Członek Honorowy Kapituły Prix Galien International

Nefrolog i endokrynolog, profesor nauk medycznych, były rektor Śląskiej Akademii Medycznej (1982-1984), członek PAN i PAU. Prof. Kokot jest doktorem honoris causa 9 wyższych uczelni i członkiem honorowym 14 polskich i zagranicznych towarzystw nefrologicznych.

Absolwent Akademii Lekarskiej w 1953 roku (dziś Śląska Akademia Medyczna), doktorat obronił w 1957, a w 1962 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w 1969 został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1982 otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego.

W Śląskiej Akademii Medycznej pełnił funkcje kierownika Katedry i Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii (1974-2001), prorektora ds. szkolenia podyplomowego (1980-1982), a w latach 1982-1984 objął funkcję rektora. Jest członkiem Royal College of Physicians w Edynburgu oraz członkiem honorowym European Society of Nephrology.

Jest autorem lub współautorem 692 prac oryginalnych i 223 prac poglądowych, 60 wydawnictw książkowych, a także tłumaczem 10 podręczników z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1984) oraz Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1998).

Prof. dr hab.n. med. Janina Stępińska

Członek Kapituły Prix Galien oraz Członek Kapituły Prix Galien International

Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2011-2013. Członek Zarządu Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kierownik Kliniki (wcześniej Oddziału) Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie.

W latach 2003 – 2009 kierowniczka również (poza OITK) Kliniki Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii. Od 2005 roku członkini Rady Naukowej Fundacji Polpharmy, która finansuje badania naukowe w dziedzinie medycyny i farmacji.

Fellow European Society of Cardiology od 2000 roku, European Cardiologist Diploma w 2003 roku. Członek Zarządu Grupy Roboczej Wad Zastawkowych Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2006-2012.

Członkini Rad Naukowych kilku czasopism, m.in: Kardiologii Polskiej, Kardiologii po Dyplomie, Kardiochirurgii i Torakochirugii Polskiej.

Zainteresowania naukowe: intensywna terapia kardiologiczna, ostre zespoły wieńcowe, ostra niewydolność serca, leczenie przeciwzakrzepowe, przeciwpłytkowe, przeciwtrombinowe, wady zastawkowe serca, infekcyjne zapalenie wsierdzia. Autorka i współautorka ponad 180 publikacji w recenzowanych czasopismach i ponad 300 referatów.

Prof. dr hab.n. med. Piotr L. Chłosta

Członek Kapituły Prix Galien

Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i urologii. W latach 2008 - 2015 przewodniczący Sekcji Endourologii PTU, a w latach 2002 - 2014 delegat PTU do Europejskiej Rady Urologii (European Board of Urology). 

Do jego głównych kierunków zainteresowań naukowych i zawodowych należą urologia onkologiczna, endourologia, urologia laparoskopowa oraz nauczanie urologii. Wprowadził do rodzimej urologii szereg nowatorskich metod operacyjnych i oryginalnych modyfikacji kilku powszechnie stosowanych sposobów leczenia operacyjnego. W przeszłości - jako kierownik Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i profesor nadzwyczajny w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego rozwinął minimalnie inwazyjną metodę biopsji mającą zastosowanie w przypadku znacznie zaawansowanego raka pęcherza moczowego oraz współtworzył, zaadaptował i wdrożył metodę przezskórnej cystolitotrypsji (PCCL) w leczeniu chorych na kamicę pęcherza moczowego. Prof. Chłosta wykonał pierwszy w Polsce i jako jeden z pierwszych urologów na świecie laparoskopowe wycięcie zaotrzewnowych węzłów chłonnych u chorych na przerzutowego raka jądra, jako pierwszy w Polsce wytworzył zastępczy pęcherz jelitowy wyłącznie laparoskopowo oraz wykonał, jako pierwszy urolog na świecie, operację wszczepienia sztucznego zwieracza wokoło cewki sterczowej u mężczyzny metodą laparoskopii. Dysponuje największym w Polsce doświadczeniem i materiałem w dziedzinie uroonkologicznej chirurgii laparoskopowej, m.in. w zakresie radykalnej laparoskopowej prostatektomii i radykalnego laparoskopowego wycięcia pęcherza moczowego z rekonstrukcją dróg moczowych. Jest członkiem rad naukowych wielu krajowych i zagranicznych czasopism recenzowanych oraz członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. European Association of Urology (EAU), Laparoscopy Working Group of European Section Uro - Technology, American Urological Association (AUA) , Royal College of Surgeons (FRCS[Glasg]).  

Autor lub współautor ponad 250 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych medycznych czasopismach naukowych w kraju i za granicą oraz kilkunastu rozdziałów w książkach. Redaktor i współautor pierwszego w Polsce Atlasu Laparoskopii Urologicznej.

Laureat wielu nagród przyznanych przez towarzystwa naukowe krajowe i międzynarodowe, redakcje czasopism medycznych o zasięgu międzynarodowym oraz Ministerstwo Zdrowia RP. Członek Honorowy Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz New York Section of American Urological Association. Laureat Distinguished Service Award przyznanej przez Europejską Radę Urologii w roku 2014.

dr hab. n. med. Andrzej Horban

Członek Kapituły Prix Galien

Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, zastępca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

W 1981 r. uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych, a w 1985 z chorób zakaźnych. W 1988 r. obronił pracę doktorską. W 2008 r. – uzyskał habilitację.

Od 1972 r. związany zawodowo z Akademią Medyczną w Warszawie. W latach 1990-2009 dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. W latach 1993-1999 dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii AIDS w Warszawie. Od 2009 r. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Członek Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, International Society of Infectious Diseases, International AIDS Society, European AIDS Clinical Society, American Society of Microbiology, Infectious Diseases Society of America, Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (prezes w latach 2005-2011), European Society of Microbiology and Infectious Diseases, European Society for Antiviral Resistance. W latach 2011-2014 członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

Członek komitetu sterującego programów UE: EuroSIDA, HIVRes, NEAT, SPREAD, EHR. Koordynator krajowy programów UE SPREAD i CATCH.

Współautor ponad 70 prac opublikowanych drukiem w czasopismach polskich i zagranicznych, współautor ponad 150 doniesień i wystąpień na zjazdach polskich i zagranicznych
 

Prof. dr hab.n. med. Waleria Hryniewicz

Członek Kapituły Prix Galien

Konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Przewodnicząca programu zdrowotnego Ministra Zdrowia pn. ”Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” oraz przewodnicząca Zespołu ds. Zakażeń Meningokokowych przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Specjalista mikrobiologii lekarskiej. 

Członkini Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

W 1964 roku uzyskała dyplom Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), a w roku następnym dyplom asystenta cudzoziemca Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Paryskiego (Sorbona). Posiada specjalizację II stopnia z mikrobiologii lekarskiej.

Początkowo związana zawodowo z Instytutem Reumatologicznym, w latach 1969-1994 pracowała w Państwowym Zakładzie Higieny, w tym od 1991 r. na stanowisku zastępcy dyrektora ds. naukowych. W latach 90. Przewodnicząca Komitetu Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk. Wieloletnia członkini Komisji Leków przy Ministrze Zdrowia. W latach 1996-2001 dyrektor Centralnego Laboratorium Surowic i Szczepionek, następnie Kierownik Instytutu Leków. Obecnie kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków. Od 1997 r. Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Członkini Komitetu Immunologii PAN, Komitetu Bioetyki PAN i Międzynarodowej Sieci Epidemiologii Molekularnej Pneumokoków. W latach 2004-2012 zasiadała w Prezydium International Society for Infectious Diseases oraz była prezeską Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Jest członkinią Prezydium Europejskiej Sieci SeqNet.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autorka lub współautorka ponad 300 prac naukowych.

Prof. dr hab.n. med. Jacek Imiela

Członek Kapituły Prix Galien

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i członek rady wydziału. Ordynator I Oddziału Wewnętrznego i Nefrologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. Członek Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Specjalista chorób wewnętrznych oraz nefrologii. Konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Studia doktoranckie odbył w CMKP w Klinice Endokrynologii, gdzie następnie podjął pracę. Od 1974 do 1983 r. pracuje w I Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie, kolejno na stanowiskach asystenta, starszego asystenta i adiunkta. W czasie pracy w Klinice zyskał specjalizacje I i II stopnia z chorób wewnętrznych oraz z nefrologii.

W 1981 r. obronił pracę doktorską, w 1983 roku został ordynatorem I Oddziału Wewnętrznego Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie – Międzylesiu. W roku 2007 obronił pracę habilitacyjną.

Autor lub współautor 150 prac naukowych, opublikowanych w pismach krajowych i zagranicznych, współautor i współredaktor podręczników i książek. Autor publikacji poświęconych problemom zdrowia publicznego i zagadnień społecznych. Współredaguje program edukacyjny pisma „Medycyna Praktyczna”, jest współredaktorem m.in.„Kardiologii na co Dzień” i „ Medycyny Po Dyplomie”. Pisał również artykuły o tematyce medycznej do wielu gazet i czasopism (m.in. „Gazeta Lekarska”, „Życie Warszawy”, „Gazeta Wyborcza”).

Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych (m.in. Towarzystwo Internistów Polskich, Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Światowe Towarzystwo Nefrologiczne, Europejskie Towarzystwo Dializ i Transplantacji).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał również nagrodę zaufania Złoty Otis oraz nagrodę Izb Lekarskich „LALIDABILIS”.W 2002 r. został wyróżniony nagrodą pisma „Newsweek” dla ordynatora najlepszego oddziału chorób wewnętrznych w województwie mazowieckim.

Prof. dr hab.n. med. Sergiusz Jóźwiak

Członek Kapituły Prix Galien

Kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2009-2014 konsultant krajowy w dziedzinie neurologii dziecięcej. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych w latach 2003-2011. Specjalista neurologii dziecięcej, epileptolog. Główne kierunki zainteresowań prof. Jóźwiaka dotyczą chorób skórno-nerwowych oraz padaczki wczesnodziecięcej, zwłaszcza napadów zgięciowych.

Od ponad 20 lat ośrodek profesora Jóźwiaka prowadzi badania naukowe dotyczące stwardnienia guzowatego, uczestnicząc w tym czasie w odkryciu genu TSC1 oraz ustalaniu obowiązujących kryteriów diagnostycznych i rekomendacji leczniczych. Do innych kierunków badań należy zaliczyć stwardnienie rozsiane u dzieci, choroby nerwowo-mięśniowe oraz schorzenia metaboliczne. W 2009 roku prof. Jóżwiak otrzymał nagrodę Amerykańskiej Organizacji Pacjentów Chorych na Stwardnienie Guzowate (Manuel Gomez Award 2009) za dokonania naukowe zmierzające do zrozumienia mechanizmów prowadzących do powstania choroby i poprawy opieki nad chorym ze stwardnieniem guzowatym. W latach 2006-2009 prof. Jóżwiak był także laureatem nagród Polskiej Akademii Nauk za osiągnięcia naukowe.

Profesor Jóźwiak jest edytorem ponad 30 podręczników i monografii, 107 rozdziałów oraz ponad 240 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach.

prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan

Członek Kapituły Prix Galien

Kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki obecnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi badania dotyczące zależności między strukturą chemiczną leków a ich właściwościami farmakologicznymi.

Jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku z 1968 r. oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego z1973 r. W latach 2008-2012 był profesorem w Katedrze Biofarmacji Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1999-2005 był prorektorem ds. nauki, a w kadencji 2005-2008 – rektorem gdańskiej uczelni. Od 1998 jest członkiem korespondentem PAN, a od 2009 PAU. Od 2006 r. jest członkiem Scanbalt Academy. W 2010 r. został wybrany na członka zagranicznego Akademii Nauk i Sztuki Wojwodiny (VANU).

W 2010r. był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Laureat wielu nagród za osiągnięcia naukowe, m.in.: 14 indywidualnych i zespołowych nagród Ministra Zdrowia oraz nagrody zespołowej Ministra Edukacji Narodowej, Nagrody Wojewody Gdańskiego za rok 1990 w dziedzinie nauki i kultury, Nagrody Naukowej Wydziału Nauk Medycznych PAN (1996 r.), Nagrody Prezesa Rady Ministrów RP za wybitne osiągnięcie naukowe (1997 r.), Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza (2000 r.), Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2003) oraz Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w badaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa (2009 r.).

Jest autorem dwóch i współautorem 25 książek, około 250 pełnotekstowych artykułów w najwyżej notowanych czasopismach i ponad 300 komunikatów sympozjalych.

Prof. dr hab.n. med. Piotr Kuna

Członek Kapituły Prix Galien

Nauczyciel, lekarz, naukowiec i menadżer. Obecnie Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych UM w Łodzi i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Doktoryzował się w 1987r., habilitacja w 1994 r., a w 1998r. otrzymał tytuł naukowy profesora medycyny. Specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych i alergologii.

Odbył liczne zagraniczne staże medyczne i naukowe w Niemczech, Szwecji i w USA. Jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw medycznych i lekarskich i współpracownikiem redakcji medycznych czasopism naukowych (ponad 700 doniesień i opublikowanych prac naukowych). Publikował prace naukowe w zakresie alergologii, pulmonologii, chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej. Jest jednym z najczęściej cytowanych polskich naukowców w dziedzinie nauk medycznych i biologicznych. Od 1981 r. związany zawodowo z Akademią Medyczną, a następnie Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Poza uczelnią zajmował stanowiska konsultanta wojewódzkiego w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych, wiceprezydenta Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, sekretarza i prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

W 2006 r. otrzymał tytuł Menedżera Roku w ochronie zdrowia, a w 2009 r. został Menedżerem Rynku Zdrowia w kategorii placówek publicznych. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, którym kieruje, od wielu lat uznawany jest w ogólnopolskich rankingach za najlepszy szpital kliniczny w Polsce. Od 2010 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji Polpharmy, która finansuje badania naukowe w dziedzinie medycyny i farmacji.

Prof. dr hab.n. med. Janusz Rybakowski

Członek Kapituły Prix Galien

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodniczący Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Badania naukowe prof. Rybakowskiego obejmują głównie zagadnienia neurobiologii i psychofarmakologii chorób afektywnych i schizofrenii.

Prof. Rybakowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. W latach 1976-1977 odbył staż naukowy jako stypendysta fundacji Fogarty w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Pennsylvania w Filadelfii. W latach 1985-1995 był kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W latach 1998-2001 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Obecnie prof. Rybakowski jest przewodniczącym Rady Programowej „Psychiatrii Polskiej”, redaktorem naczelnym pism „Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii” oraz „Neuropsychiatria i Neuropsychologia”, pełni funkcję Field Editor dla „World Journal of Biological Psychiatry” oraz wchodzi w skład komitetów redakcyjnych czasopism „Neuropsychobiology”, „Bipolar Disorders”, „Pharmacopsychiatry”, „International Jounal of Psychiatry in Clinical Practice”, „Cardiovascular Psychiatry and Neurology”, „Depression  Research and Treatment”, „Clinical Neuropsychiatry” i „Current Psychiatry Reports”.

Prof. Rybakowski jest członkiem licznych międzynarodowych towarzystw naukowych.

W roku 1995 ukazała się jego książka „Leki psychotropowe w profilaktyce chorób afektywnych i schizofrenii”, w roku 2008 książka „Oblicza choroby maniakalno-depresyjnej”, a w roku 2009 II wydanie tej książki oraz jej wersja angielska „The faces of manic-depressive illness”.

Prof. dr hab.n. med. Piotr Wiland

Członek Kapituły Prix Galien

Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Konsultant krajowy z dziedziny reumatologii w latach 2008-2009, Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w latach 2011-2014.

Uzyskał specjalizacje z chorób wewnętrznych oraz reumatologii. Początkowo zawodowo związany z Okręgowym Szpitalem Kolejowym we Wrocławiu, w latach 90. starszy asystent na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Reumatologii oraz w Zakładzie Reumatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, od 1998 zastępca ordynatora.

W latach 2002-2008 był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie reumatologii w dolnośląskiem. Adiunkt Katedry Fizjoterapii Wydziału Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu (2004-2006), a następnie asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz Kierownik Zakładu Balneologii Wydziału Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Obecnie kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej oraz w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, Pełni funkcję profesora nadzwyczajnygo Akademii Medycznej we Wrocławiu. 

Autor wielu publikacji z dziedziny wczesnych markerów nefrotoksyczności, leczenia anty-TNF, skrobiawicy wtórnej i reumatoidalnego zapalenia stawów.

Prof. dr hab.n. med. Leszek Czupryniak

Członek Kapituły Prix Galien

Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

dr Marta Godlewska-Goska

Sekretarz Kapituły Prix Galien Polska, Rzecznik Prasowa 

Pasjonatka polskiej Prix Galien.  Od 2015 roku buduje renomę konkursu w Polsce, wierząc w jego kluczową rolę w promowaniu innowacyjności w branży farmaceutycznej i medycznej. Związana z branżą Public relations od 9 lat, z sukcesami wspiera m.in. sektor healthcare. 

Kapituła
ok

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej 'Polityce Cookies'.